თქვენ დაგღალათ თქვენი ბიზნესის აღრიცხვა-ანგარიშგების ორგანიზებამ ?


         თქვენ მიხედეთ თქვენი ბიზნესის განვითარების საკვანძო საკითხებს, ჩვენ კი მოგაცილებთ რუტინულ და მოსაბეზრებელ სამუშაოს:ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოებას, გადასახადების დაგეგმვას, საგადასახადო ანგარიშგების შედგენისა და წარდგენის(დეკლარირების)საკითხებს. თუ გაინტერესებთ ჩვენ ვიღებთ თუ არა პასუხისმგებლობას ჩვენს მომსახურებაზე, მის მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაზე,გეტყვით- დიახ, ჩვენ, სხვებისაგან განსხვავებით , ვიღებთ პასუხისმგებლობას. უფრო მეტიც, ჩვენ ამ საკითხებზე დავიცავთ თქვენს ინტერესებს საგადასახადო ორგანოშიც, სასამართლოშიც,სხვა სახელმწიფო სტრუქტურაში, ინვესტორებთან.