„ყველაფრის ცოდნას ნუ შეეცდები,თორემ უმეცარი დარჩები“(დემოკრიტე).


          აუდიტორული საქმიანობის პრაქტიკაში არც თუ ისე იშვიათია შემთხვევა, როცა ბიზნესკომპანიის მენეჯერი დამფუძნებელისა და თანამშრომლების დასანახად , ცდილობს თავი ისე წარმოაჩინოს,  რომ თითქოს მან ყველაფერი,ბიზნესის ყველა მიმართულება და ასპექტი იცის. ეს მაშინ, როცა პრაქტიკამ დაადასტურა, რომ ყველაფრისმცოდნეობისათვის ადამიანის ერთი სიცოცხლე სრულიად არასაკმარისია. დემოკრიტეს ეკუთვნის სიტყვები:„ ყველაფრის ცოდნას ნუ შეეცდები,თორემ უმეცარი დარჩები“.