მოიშორეთ „ბუღალტერია“- გადააკისრეთ ეს სფერო პროფესიულ კომპანიას


          საზღვარგარეთ,  საქართველოშიც კი, ბიზნესკომპანიები ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოების, საგადასახადო და ფინანსური ანგარიშგების (ანუ ბალანსის) შედგენისათვის ძალიან ხშირად იწვევენ კვალიფიციურ აუდიტორულ და ბუღალტრულ აღრიცხვის წარმოებაზე  სპეციალიზებულ კომპანიებს და გადასცემენ მათ ამ სფეროს წარმართვის ფუნქციას (აკისრებენ პასუხისმგებლობასაც ).იმის გამო, რომ ბუღალტრულ კომპანიებში მუშაობენ სერთიფიცირებული აუდიტორები,ისინი ასეთი ფორმით მომსახურების ბიზნესკომპანიისათვის მიწოდებისას  ახორციელებენ მონიტორინგს(აუდიტს) პროფესიონალი ბუღალტრებისა და მათი ასისტენტების მიერ ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოებასა   და საგადასახადო ანგარიშგების შედგენის პროცესზე, ბიზნესკომპანიები იღებენ მრავალმხრივ მომსახურებას და ამით მნიშვნელოვნად ამცირებენ რისკებს ბიზნესის ფინანსურ სფეროში.

 

შედეგი ბიზნესკომპანიისა და მისი მენეჯმენტისთვის:

  • დაზოგილი დრო (ბიზნესის მოგების მომტან ძირითად საოპერაციო პროცესებზე ფოკუსირების მეტი შესაძლებლობის გაჩენა), ფინანსური და ადამიანური რესურსები;

  • მაღალი ხარისხის, უფრო ფართო სპექტრის თანამედროვე ,შესაბამისი კვალიფიკაციის  მომსახურების უწყვეტად და შეუფერხებლად მიღების შესაძლებლობა;

  • ფინანსური რისკების დროის რეალურ რეჟიმში, კვალიფიციურად  იდენტიფიცირებისა და რისკების მინიმუმამდე შესამცირებლად ღონისძიებების საჭირო დროსა და მასშტაბით განხორციელების შესაძლებლობა;

  • გარანტირებული ადექვატური და ეფექტური შედეგი;

  • საგადასახადო და სხვა ფინანსური რისკებისაგან  თავის დაღწევა

აუდიტორულ კომპანიაპრიმა აუდიტს(დამფუძნებელი აუდიტორი მურად ნარსია), რომელიც ბოლო 8 წლის განმავლობაში წარმატებულად ფუნქციონირებს საქართველოს აუდიტორულ ბაზარზე, აქვს შესაძლებლობა საშუალო და მცირე ბიზნესსტრუქტურებს აუთსორსინგის ფორმით (მიიღოს ეს ფუნქცია ბიზნესკომპანიისაგან და პასუხიც აგოს) მიაწოდოს მაღალი ხარისხის მომსახურება უღალტრული აღრიცხვის წარმოებასა და საგადასახადო ანგარიშგების შედგენაში.

<==  უკან დაბრუნება