აუდიტორული კომპანია «პრიმა აუდიტი»

accounting1

აუდიტორული კომპანია «პრიმა აუდიტი» გთავაზობთ აუდიტორულიმომსახურების (აუდიტის) შემდეგ სახეებს:

 

 

 

  •  საქმიანობის ფინანსური შედეგების აუდიტი ( საინიციატივო);
  • სპეციალური (თემატური) აუდიტი;
  • პრობლემური აუდიტი;
  • საფინანსო საქმიანობის ცალკეული ოპერაციების აუდიტი (თემატური აუდიტი);
  • საგადასახადო აუდიტი (აუდიტორული შემოწმება, კონსულტაციები აუდიტის საკითხებზე);
  • კონსულტაციები ფინანსური ანგარიშგების შედგენის საკითხებზე;
  • აუდიტორული კონსულტაციები, მათ შორის შიდა აუდიტის მოწყობის საკითხებზე.